BIỂU GIÁ KHÁM BỆNH


KHÁM

PHỤ - SẢN - CẤP CỨU


 
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám cấp cứu  150.000
2 Khám thai, khám phụ khoa, khám vú 100.000
 3 Khám thai, khám phụ khoa (Khám Bác sĩ Giám đốc, Bác sĩ Phó Giám đốc) 200.000
4 Khám Giáo sư, Chuyên gia 500.000
5 Khám nội tiết - Vô sinh hiếm muộn 200.000
6 Khám nội tiết - Vô sinh hiếm muộn (lần 2) 100.000

KHÁM

NHI - SƠ SINH


 
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
1 Khám Nhi bệnh lý (Khám PGS Tô Văn Hải) 200.000
2 Khám Nhi bệnh lý (Khám Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Sáng) 200.000
3 Khám Nhi bệnh lý (Khám Bác sĩ Hà Nội) 100.000
5 Khám Nhi bệnh lý (Khám Bác sĩ Green) 100.000

KHÁM

NỘI - NGOẠI


 
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám cấp cứu  150.000
2 Khám giờ hành chính 100.000
 
 

KHÁM

NAM KHOA


  
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám và tư vấn  200.000
 
 

KHÁM

TAI MŨI HỌNG


  
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám và tư vấn  50.000
   

KHÁM

RĂNG HÀM MẶT


  
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám và tư vấn  50.000
   

KHÁM MẮT


  
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám và tư vấn  50.000
   

KHÁM DA LIỄU


  
STT Tên dịch vụ Giá (VNĐ/lần)
 1 Khám và tư vấn  50.000
   

 Quý khách hàng có nhu cầu khám chữa bệnh

 vui lòng liên hệ với Bộ phận Tư vấn để được biết thêm chi tiết