Giờ thăm bệnh nhân


Khách hàng  Giờ thăm bệnh nhân

Quy định về giờ thăm bệnh nhân !


V iệc quy định giờ thăm nhằm đảm bảo cho bệnh nhân được nghỉ ngơi đầy đủ và việc điều trị của các bác sỹ không bị gián đoạn. Bạn không nên vào thăm bệnh nhân ngoài thời gian quy định và trẻ em dưới 12 tuổi không được phép vào thăm.


Nếu vào thăm ngoài giờ quy định, đề nghị khách thăm liên hệ với điều dưỡng bệnh viện. Tuỳ theo tình trạng của bệnh nhân và ý kiến của bác sỹ mà bệnh viện có thể chấp nhận hoặc từ chối cho bạn vào thăm.

Các hướng dẫn thăm bệnh nhân

Giờ thăm bệnh nhân

Khách thăm được khuyến khích không ngồi trên giường hoặc tiếp xúc vết thương, bình truyền dịch, ống thông, hoặc ghi chú của bệnh nhân , hoặc để đồ đạc cá nhân lại trên giường

Giờ thăm bệnh nhân

Khách thăm nên rửa tay hoặc sử dụng dung dịch cồn rửa tay khi vào và ra trong Khoa. Thông báo tư vấn cho khách về vệ sinh tay sẽ được đặt trong một vị trí nổi bật cùng với dung dịch vệ sinh tay .

Giờ thăm bệnh nhân

Số khách thăm tối đa: mỗi lần là hai (2) người cho mỗi bệnh nhân trong phòng đôi và ba (3) người cho mỗi bệnh nhân trong phòng đơn. Nếu vượt quá số này, điều dưỡng sẽ yêu cầu số khách đó ra khu vực chờ.

Giờ thăm bệnh nhân

Khách thăm không nên đi từ Khoa này đến Khoa khác vì điều này có thể làm tăng nguy cơ của việc lây truyền nhiễm khuẩn.