Đăng ký đặt lịch mổ


Khách hàng  Đăng ký đặt lịch mổ

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ LỊCH MỔ


Khách hàng đăng ký lịch mổ

 • Khách hàng vui lòng gọi điện trong giờ hành chính: (0225) 3 786 333
 • Phí chọn giờ mổ ngoài giờ hành chính: 500.000 đồng (Áp dụng từ 5-7h và từ 17-22h59).
 • Phí chọn giờ mổ đêm: 4.000.000 đồng. (Áp dụng từ 23h đêm – 5h sáng)
 • Nhịn ăn trước khi mổ

  Khách hàng nhịn ăn uống trước mổ 6 - 8h. Khách hàng có thể uống 50-100ml nước lọc trước 02 giờ đồng hồ.

  Đăng ký mổ chiều

  Nếu khách hàng đăng ký mổ chiều, tối thì nhập viện buổi sáng.

  Đăng ký mổ sáng

  Nếu khách hàng đăng ký mổ sáng nhập viện chiều tối ngày hôm trước.