Giá phòng nội trú Sản

Phòng nhiều giường

phongnhieugiuong
 • Được phục vụ 4 bữa ăn miễn phí
 • Giường phụ được miễn phí
 • Hệ thống Ôxy tới tận đầu mỗi giường bệnh

Phòng 2 giường

phongnoitru
 • Được phục vụ 4 bữa ăn miễn phí
 • Giường phụ được miễn phí
 • Hệ thống Ôxy tới tận đầu mỗi giường bệnh

Phòng 1 giường

phongnoitru
 • Được phục vụ 4 bữa ăn miễn phí
 • Giường phụ được miễn phí
 • Hệ thống Ôxy tới tận đầu mỗi giường bệnh

Phòng VIP

phongvip
 • Được phục vụ 4 bữa ăn miễn phí
 • Giường phụ được miễn phí
 • Hệ thống Ôxy tới tận đầu mỗi giường bệnh
 • Bảng giá phòng dịch vụ nội trú Máy rửa vệ sinh sản khoa đầu tiên tại Việt Nam được nhập khẩu từ Tây Âu giúp sản phụ giảm đau, kích thích tầng sinh môn, làm vết khâu chóng lành nhanh.Bồn vệ sinh Sản khoa

Giá phòng nội trú Nhi

Giá phòng nội trú khoa Ngoại - Nội