Lịch trực Bác sỹ (tuần 31 từ 01/8 - 7/8/2016)Thứ / Ngày Lãnh đạo Khoa Sản Khoa GMHS Khoa Nhi - Sơ sinh
Thứ 2 / 01 - 8 PGĐ Hương GĐ Sơn BS Dưỡng (P) BS Yên BS Hiếu BS Hương
Thứ 3 / 02 - 8 PGĐ Hà PGĐ Hà BS V. Hà BS Hiếu (P) BS Dũng
Thứ 4 / 03 - 8 GĐHC Hậu GĐ Sơn(TT) BS Lệ BS Hùng (P) BS Tuyến BS Hương
Thứ 5 / 04 - 8 PGĐ Hà PGĐ Hà BS Dương BS Minh (P) BS Quang
Thứ 6 / 05 - 8 GĐ Sơn GĐ Sơn BS Dưỡng (P) BS Hùng (P) BS Hiếu BS Đức
Thứ 7 / 06 - 8 GĐHC Hậu PGĐ Hà (TT) BS V. Hà BS Chung (P) BS Khiêm (P) BS Dũng - Dương
CN / 07 - 8 GĐ Sơn GĐ Sơn (TT) BS Lệ BS V. Hà (P) ½ BS Tuyến BS Đức - BS Đỉnh - BS Dương

* Ghi chú: (P): Part time (TT): Thường trú

Số điện thoại cần liên lạc:  Khối chuyên môn Khối Hành chính
 Họ tên Chức vụ Điện thoại  Họ tên Chức vụ Điện thoại
 BSCKII Phạm Xuân Sơn Giám đốc BV  0943 07 9999  Nguyễn Đức Hậu Giám đốc HCHC  0904 024 689
 Ths - Bs Đoàn Thị Thúy Hà Phó Giám đốc BV  0913 577 277  Trần Tất Thắng Lái xe  0989 561 926
 BSCKII Lê Thị Thu Hương Phó Giám đốc BV  0904 357 257  Phạm Trung Bàn Lái xe  0912 862 539
 Bs Nguyễn Hồng Hải Trưởng phòng KHTH  0982 558 598  Vũ Quang Thắng Trưởng bộ phận IT 01699 966 966
 BSCKII Nguyễn Thu Hiền Trưởng khoa khám bệnh  0904 216 124  Hoàng Tuấn Minh Nhân viên IT  0986 326 069
 Bs Trần Thị Mỹ Lệ Trưởng khoa CĐHA 0919 608 269
 Bs Lê Thị Kim Thanh Trưởng khoa xét nghiệm  0942 503 637
 Ts - Bs Vũ Văn Quang Trưởng khoa Nhi 0943 358 797
Ths - Bs Nguyễn Ngọc Tuyến Trưởng khoa GMHS 0934 353 692
CN Lê Thị Bích Thủy Điều dưỡng Trưởng 0904 633 997