Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức sự kiện “Tư vấn đặt cọc sinh đón Xuân Canh Tý 2020”
08/01/2020
Niềm vui nhân ngày Thầy thuốc việt nam 27/2/2020
26/02/2020
Hiện tất cả

Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Theo BSCKII. Phạm Xuân Sơn – Giám đốc Bệnh viện: Năm 2019 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quốc tế Green đã khắc phục nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Dưới sự chỉ đạo toàn diện, động viên khích lệ kịp thời của Hội đồng quản trị và lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nhiều khoa vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2019 chính sách thông tuyến BHYT đã góp phần tăng thu dung bệnh nhân trong khu vực và các tỉnh lân cận. Bệnh viện đã thực hiện tốt Hợp đồng huấn luyện đào tạo với Đại học Y Dược Hải Phòng. Sinh viên đến thực tập đã làm phong phú hơn hoạt động của bệnh viện và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Bệnh viện Quốc tế Green đã thực hiện 83 tiêu chí xây dựng bệnh viện, được Sở Y tế đánh giá có nhiều chuyển biến hơn so với năm 2018…

Hướng tới mục tiêu mới

Năm 2020, Bệnh viện tích cực thu dung, cấp cứu điều trị đa khoa, cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng, xây dựng Bệnh viện có thương hiệu trong khu vực duyên hải phía Bắc.

Cùng với đó, các khoa phòng kiện toàn sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, bổ sung bác sĩ, kĩ thuật viên, hộ sinh đủ về số lượng, đúng người đúng việc để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Bênh viện tiếp tục đầu tư bổ sung trang bị y tế, đầu tư sửa chữa trang thiết bị y tế hỏng hóc để phục vụ công tác khám chữa bệnh; đẩy mạnh phong trào thi đua trong bệnh viện, giữa các khoa phòng; nâng cao vai trò trách nhiệm trưởng khoa, phòng trong công tác quản lý, có cơ chế khen thưởng hàng tháng động viên cán bộ nhân viên.

Gửi bình luận

Bình luận

Comments are closed.