Chấm dứt hợp đồng lao động với Bác sĩ Đoàn Thị Thúy Hà – nguyên phó Giám đốc Bệnh viện

Hội thảo tiền sản – Tư vấn đặt cọc gói sinh ngày 27/08/2017
11/08/2017
Bệnh viện Quốc tế Green tuyển dụng tháng 8/2017
22/08/2017
Hội thảo tiền sản – Tư vấn đặt cọc gói sinh ngày 27/08/2017
11/08/2017
Bệnh viện Quốc tế Green tuyển dụng tháng 8/2017
22/08/2017
Hiện tất cả

Chấm dứt hợp đồng lao động với Bác sĩ Đoàn Thị Thúy Hà – nguyên phó Giám đốc Bệnh viện

Bệnh viện Quốc tế Green trân trọng thông báo kể từ ngày 15/08/2017 Bệnh viện Quốc tế Green chấm dứt hợp đồng lao động với Bác sĩ Đoàn Thị Thúy Hà – Nguyên phó Giám đốc Bệnh viện.

Gửi bình luận

Bình luận

Comments are closed.