18/08/2017

Chấm dứt hợp đồng lao động với Bác sĩ Đoàn Thị Thúy Hà – nguyên phó Giám đốc Bệnh viện

Bệnh viện Quốc tế Green trân trọng thông báo kể từ ngày 15/08/2017 Bệnh viện Quốc tế Green chấm dứt hợp đồng lao động với Bác sĩ Đoàn Thị Thúy […]