18/12/2020

Khám sức khỏe định kỳ Ngoại viện tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng năm 2020

Phòng Chăm sóc khách hàng – Bệnh viện Quốc tế Green triển khai chương trình khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 300 CBNV Công ty Cổ phần Bia Hà […]