02/10/2019

Khám sức khỏe định kỳ Ngoại viện cho CBNV Công ty Heesung Electronics Việt Nam

Ngày 30/9/2019 Bệnh viện Quốc tế Green đã triển khai khám sức khoẻ định kỳ Ngoại viện cho Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam.