24/07/2017

Bệnh viện Quốc tế Green hưởng ứng chương trình hành trình đỏ 2017

Hành trình đỏ là một hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2017 được Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình […]