15/04/2016

Điều trị dính âm hộ (dính môi bé – lỗ màng trinh) ở trẻ em

Bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ bao gồm hai môi lớn và hai môi bé. Những bộ phận này nằm chắn ở phía trước cửa lỗ âm đạo […]