25/06/2018

Tuyển dụng Kế toán trưởng và Giám đốc Marketing

Để phục vụ nhu cầu phát triển mở rộng Bệnh viện Quốc tế Green giai đoạn 2 và mở thêm hệ thống các Phòng khám vệ tinh của Bệnh viện. […]
11/03/2016

Tuyển dụng Giám đốc và Phó Giám đốc kinh doanh

Để phục vụ nhu cầu phát triển mở rộng Công ty và mở rộng Bệnh viện. Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, trân trọng thông báo tuyển dụng […]