28/09/2016

Khám sức khỏe định kỳ cho các Bé trường mầm non Sakura Montessori

Từ lâu nay, Bệnh viện Quốc tế Green đã là nơi được Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và bố mẹ các bé trường mầm non Quốc tế Sakura […]