29/05/2017

Khám sức khỏe định kỳ ngân hàng Agribank chi nhánh đông Hải Phòng

Tiếp tục tháng cao điểm về khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, tổ chức đối tác, vừa qua Bệnh viện Quốc tế Green đã tổ chức khám […]
17/04/2017

Thông báo thay đổi mã vùng số điện thoại cố định của Bệnh viện Quốc tế Green

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTT ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi mã Vùng điện thoại cố định tại 59 Tỉnh/Thành […]