01/10/2016

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Để phục vụ nhu cầu phát triển mở rộng Bệnh viện Quốc tế Green thuộc Tập đoàn Hapaco. Tập đoàn Hapaco thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí sau:
15/02/2016

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Để phục vụ nhu cầu phát triển và mở rộng Bệnh viện giai đoạn II. Bệnh viện Quốc tế Green thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí sau: