29/05/2017

Khám sức khỏe định kỳ ngân hàng Agribank chi nhánh đông Hải Phòng

Tiếp tục tháng cao điểm về khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, tổ chức đối tác, vừa qua Bệnh viện Quốc tế Green đã tổ chức khám […]
16/03/2017

Khám sức khỏe định kỳ Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Một trong những tổ chức Ngân hàng tại Thành phố Hải Phòng đặc biệt luôn được Ban Giám đốc quan tâm đến sức khỏe định kỳ cho người lao động […]