25/03/2016

[Video] Bé bú mẹ khi thực hiện phương pháp da áp da sinh mổ

Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc tiếp xúc da áp da giữa mẹ và bé ngay sau khi bé ra đời không chỉ có ảnh hưởng tích […]
18/03/2016

Bệnh viện Green áp dụng phương pháp da kề da sau sinh lần đầu tiên tại Hải Phòng

Tiếp xúc da kề da ngay sau sinh là phương pháp đặt bé sơ sinh ngay sau sinh lên trên ngực trần của mẹ. Ngực, bụng và chân của bé áp […]