26/03/2018

Khám sức khỏe định kỳ cho Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2018

Trong 03 ngày, từ ngày 23/3 – 25/3/2018, #BvGreen triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Sơn Hải […]