15/09/2016

Miễn phí dịch vụ chăm sóc trước và sau sinh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng được tốt hơn.Bệnh viện Quốc tế Green dành tặng các mẹ những ưu đãi vô cùng hấp dẫn […]