15/03/2016

Phát hiện ca dày móng bẩm sinh đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh dày móng bẩm sinh có tên tiếng Anh là Pachyonychia Congenita. Bệnh do đột biến gen mã hoá chất keratin; có 5 gen liên quan đến bệnh được kí […]