11/03/2016

Tuyển dụng Giám đốc và Phó Giám đốc kinh doanh

Để phục vụ nhu cầu phát triển mở rộng Công ty và mở rộng Bệnh viện. Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, trân trọng thông báo tuyển dụng […]