06/07/2018

Bệnh viện Quốc tế Green mở rộng hệ thống phòng khám đa khoa Green

Tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ y tế cao cấp tại Hải Phòng, Bệnh viện Quốc tế Green chính thức mở rộng hệ […]