02/06/2017

Tổ chức hội thảo tiền sản – Tư vấn đặt cọc gói sinh ngày 18/06/2017

Nhằm trang bị cho các mẹ những kiến thức đầy đủ nhất để các mẹ yên tâm vượt cạn, đón bé yêu chào đời. Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức […]
11/11/2016

Tổ chức Hội thảo tiền sản ngày 27/11/2016

Chương trình Hội thảo tiền sản tháng tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 27/11/2016 với chuyên đề “Những điều cần biết về Tiền sản giật” do Bác sĩ CKII […]