15/02/2016

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Để phục vụ nhu cầu phát triển và mở rộng Bệnh viện giai đoạn II. Bệnh viện Quốc tế Green thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí sau: