24/03/2020

Hạn chế sẹo xấu nhờ chiếu Plasma sau sinh

Chiếu Plasma lạnh trong điều trị vết thương là một trong những kỹ thuật tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều Bệnh viện lớn, Bệnh viện tuyến Trung ương.