22/02/2023

Chăm sóc sức khỏe định kỳ & tinh thần cho người cao tuổi xã Văn Phong huyện Cát Hải

Sáng ngày 17/2/2023, Bệnh viện Quốc tế Green đã phối hợp Công ty Cổ phần Sản xuất & Kinh doanh Vinfast tổ chức khám chữa bệnh cho gần 150 người […]
16/09/2019

Khám sức khỏe định kỳ ngoại viện cho CBNV Công ty TNHH Rorze Robotech năm 2019

Đây là năm thứ 2 – Bệnh viện Quốc tế Green tiếp tục triển khai thành công, chương trình khám sức khỏe định kỳ Ngoại viện cho CBNV Công ty […]
29/10/2018

Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty TNHH RORZE ROBOTECH

Với số lượng lên tới hơn 1300 người. Bệnh viện Quốc tế Green đã triển khai thành công, chương trình khám sức khỏe định kỳ nội viện cho CBNV Công ty […]
08/08/2017

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty LG tại Bệnh viện Quốc tế Green

Theo thông lệ hàng năm, Công ty LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBCNV Công ty tại Bệnh viện […]