21/04/2018

Mọi điều Mẹ cần biết về tắc tia sữa.

Ngay sau khi đẻ, nhất là mổ đẻ các bà mẹ thường rất mệt: do quá trình chuyển dạ, rặn đẻ, do đau vết khâu tầng sinh môn, hoặc đau […]