10/06/2017

Bệnh viện Quốc tế Green – Bước đầu thành công trong chăm sóc Nhi non tháng, bệnh lý

Vừa qua Bệnh viện Quốc tế Green có tiếp nhận điều trị cho chị Lan Anh, 36 tuổi, ở An Lão – Hải Phòng.