22/08/2017

Bệnh viện Quốc tế Green tuyển dụng tháng 8/2017

Để phục vụ nhu cầu phát triển mở rộng Bệnh viện Quốc tế Green thuộc Tập đoàn Hapaco. Tập đoàn Hapaco thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí sau: