24/04/2017

Phòng sinh non bằng vòng nâng cổ tử cung

Sinh non là khi trẻ được sinh ra từ hết 22 tuần đến trước 37 tuần. Về nguyên nhân: 50% trường hợp không tìm được nguyên nhân. Các nguyên nhân […]