01/03/2016

Bệnh viện Quốc tế Green thực hiện thành công những ca mổ khó cho người bệnh

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, bệnh viện Quốc tế Green đang ngày càng được nhiều bệnh nhân cũng như nhân dân thành phố và các tỉnh miền […]