13/03/2017

Khám sức khỏe tiền hôn nhân – Cần thiết và ý nghĩa đối với bạn trẻ

Khám sức khỏe tiền hôn nhân (THN) có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị tâm lý, sức khỏe và kế hoạch lâu dài cho đời sống vợ chồng. […]