22/12/2017

Khám sức khỏe định kỳ trường Tiểu học Cát Bi

Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Green đã tiến hành sức khoẻ định kỳ năm 2017 cho gần 2700 học sinh trường Tiểu học Cát Bi thuộc Quận Hải An, […]
08/08/2017

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty LG tại Bệnh viện Quốc tế Green

Theo thông lệ hàng năm, Công ty LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBCNV Công ty tại Bệnh viện […]
24/05/2017

Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng năm 2017

Công tác khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng đã và đang được Bệnh viện Quốc […]
10/05/2017

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cần phải khám những gì ?

Khám sức khỏe định kỳ là kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của bạn, giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe trước […]
21/04/2017

Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM

Vừa qua, công tác khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên được Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Green thực hiện […]