16/04/2016

Điều trị viêm, dính bao quy đầu ở trẻ em

Hẹp bao quy đầu là gì? Đó là khi lớp da ngoài bảo vệ phần trong bao quy đầu không lộn ra được theo đúng cấu trúc.