23/10/2017

Bệnh viện Quốc tế Green tham dự đêm hội tụ nữ doanh nhân Duyên hải phía Bắc năm 2017

Tối 21/10, tại Trung tâm café Doanh nhân tỉnh Quảng Ninh, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gala […]