16/12/2016

Khám sức khỏe cho Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kết hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2016