06/05/2016

PGS.TS.BSCKII Tô Văn Hải làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Bệnh viện.

Bệnh viện Quốc tế Green vui mừng chào đón PGS. TS. BSCKII. Bác sĩ cao cấp – Thầy thuốc ưu tú Tô Văn Hải về làm Chủ tịch Hội đồng […]