10/10/2017

Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày bệnh viện đi vào hoạt động

Chiều ngày 09/10/2017 , tại Hội trường lớn Tầng 3 đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 03 năm ngày Bệnh viện Quốc tế Green chính thức đi vào hoạt động (10/10/2014 […]