01/03/2016

Mổ cấp cứu kịp thời cứu sống trường hợp chửa ngoài tử cung

Vào hồi 07giờ 45 phút ngày 24 tháng 8 năm 2015 Bệnh viện Quốc tế Green tiếp nhận người bệnh Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1991 đăng […]