24/12/2019

Bệnh viện Quốc tế Green nói “không” với thuốc lá

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đến nay, Bệnh viện Quốc tế Green đã giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện, đảm bảo môi trường […]