25/05/2016

Vô sinh là gì

Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới (WHO – 2000), vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không có thai sau một năm chung sống, […]