24/05/2017

Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng năm 2017

Công tác khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng đã và đang được Bệnh viện Quốc […]
07/07/2016

Bệnh viện Quốc tế Green tham dự Hội nghị tại trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên

Ngày 07/07/2016, Bệnh viện Quốc tế Green tham dự Hội nghị  sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 […]