01/03/2016

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tới thăm quan và làm việc tại Bệnh viện

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015, đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tai Việt Nam đã đến thăm quan và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Green