16/09/2019

Khám sức khỏe định kỳ ngoại viện cho CBNV Công ty TNHH Rorze Robotech năm 2019

Đây là năm thứ 2 – Bệnh viện Quốc tế Green tiếp tục triển khai thành công, chương trình khám sức khỏe định kỳ Ngoại viện cho CBNV Công ty […]
29/10/2018

Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty TNHH RORZE ROBOTECH

Với số lượng lên tới hơn 1300 người. Bệnh viện Quốc tế Green đã triển khai thành công, chương trình khám sức khỏe định kỳ nội viện cho CBNV Công ty […]
22/12/2017

Khám sức khỏe định kỳ trường Tiểu học Cát Bi

Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Green đã tiến hành sức khoẻ định kỳ năm 2017 cho gần 2700 học sinh trường Tiểu học Cát Bi thuộc Quận Hải An, […]
08/08/2017

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty LG tại Bệnh viện Quốc tế Green

Theo thông lệ hàng năm, Công ty LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBCNV Công ty tại Bệnh viện […]
10/05/2017

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cần phải khám những gì ?

Khám sức khỏe định kỳ là kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của bạn, giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe trước […]